Pobieranie plików


[pobierz] 0.1 MB Regulamin Agro-Bali

Regulamin Agro-Bali

 

 

§ 1
Teren stanowi własność prywatną, w związku z czym Goście zobowiązani są do uszanowania ich prywatności.

 

§ 2

Goście Agro-Bali korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu,
przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do poleceń pracowników pensjonatu.

 

§ 3 

Właściciel ani pracownicy Agro-Bali nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem
nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 

§ 4 

Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie określa "Cennik".

 

§ 5 

Goście Agro-Bali zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika pensjonatu
oraz uregulować należność ?nansową za pobyt. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek
okazać się dokumentem z fotogra?ą (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z
2001 nr 87 poz. 960).

 

§ 6 

W Agro-Bali obowiązuje doba hotelowa od godz. 14:00 do godz. 12:00

 

§ 7 

Goście Agro-Bali zobowiązani są bez dodatkowego wezwania udostępnić pokój z chwilą upływu ostatniej
zarezerwowanej doby hotelowej.

 

§ 8 

Goście Agro-Bali zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać klucze od pokoju.

 

§ 9 

Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 

§ 10 

Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi.

 

§ 11

 

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Pensjonat nie gwarantuje zapewnienia
zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.

 

§ 12

W obiekcie Agro-Bali zbronione jest:
palenie papierosów,
zakłócanie spokoju
używanie, sprzedaż, rozprowadzenie bądź posiadanie narkotyków oraz przebywanie w obiekcie i na terenie pod wpływem środków odurzających
zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
prowadzenie działalności handlowej, reklamowej i innej bez zgody Właściciela

 

§ 13
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
u których stwierdzono posiadanie alkoholu, broni, gazu, narzędzi ostrych, środków odurzających oraz
jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie,
które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny bądź zakłócające spokojne
korzystanie z wypoczynku przez innych klientów.

 

§ 14 

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez prawa zwrotu należności.

 

§ 15 

Regulamin Agro-Bali podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej drodze
indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz na każde życzenie
klienta w siedzibie pensjonatu.

 

§ 16 

Skracając pobyt nie zwracamy należności.

 

§ 17
Wykupiony pobyt w Agro-Bali nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.

 

 

§ 18
Na terenie Agro-Bali obowiązuje cisza nocna od 23:00 do 6:00 za wyjątkiem imprez

 okolicznościowych bądź rozrywki dla Naszych Gości Karaoke itp. ustalonych wcześniej z gospodarzami.